วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม จัดกิจกรรม “แนะแนวสัญจร” โดย นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นายปรารภ แกกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียนแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนเขตพื้นที่บริการ >>คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด<<

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม จัดกิจกรรมวันตรุษจีนเพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของเทศกาล ตรุษจีน สร้างทัศนคติที่ดี ในการเรียนภาษาจีน​ รวมไปถึงการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันบนวัฒนธรรมที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม​ ประกอบไปด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้​ การให้ความรู้ประวัติความเป็นมาวันตรุษจีน​ ตอบคำถามชิงอั่งเปา​ และฝึกออกเสียงคำอวยพรเป็นภาษาจีน ​ในกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากบุคคลากร​ และนักเรียนเป็นอย่างดี​ >>คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด<<

วันที่ 25 มกราคม 2564 โรงเรียนถนนหักพิทยาคมได้จัดกิจกรรมแสดงความยินดี กับคุณครูไสว อุทุม เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จังหวัดอ่างทอง และ คุณครูพิชญ์สิชา ทองคำ ได้รับเลื่อนตำแหน่งวิทยฐานะ ครู ชำนาญการพิเศษ >>คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด<<

 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 โรงเรียนถนนหักพิทยาคมจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยนายสิรวิชญ์  สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ชี้แจงมอบนโยบายการบริหารงานโรงเรียน มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียนและครูใหม่  ผู้ปกครอง/นักเรียนพบครูที่ปรึกษา ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนถนนหักพิทยาคม >>คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด<<

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. โรงเรียนถนนหักพิทยาคม จัดกิจกรรมต้อนรับ นายปรารภ  แกกูล  รองผู้อำนวยการโรงเรียนถนนหักพิทยาคม ณ ใต้ถุนอาคาร 1 โดยนางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง เป็นประธานในพิธี และมีแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีในการรับตำแหน่งใหม่ครั้งนี้

     

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนถนนหักพิทยาคมจัด กิจกรรมอำลา
คุณครูวิพัตรา เทียนวรรณ และคุณครูมนัญชยา แกกูลเพื่อไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ณ อาคารโดมอเนกประสงค์  และวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จัดกิจกรรมอำลาคุณครูณิชชารีย์  ธราวัฒน์ธนะชัย ย้ายเพื่อไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนนางรอง ณ ใต้ถุนอาคาร1 บรรยากาศเต็มไปด้วย ความรักและอบอุ่น จากนักเรียนและคณะครู โรงเรียนถนนหักพิทยาคม >>>ดูเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<<

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. คณะครูนำนักเรียนจิตอาสา โรงเรียนถนนหักพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมอาสาทำความดี ช่วยบริการเสิร์ฟอาหาร ล้างจาน พิธีการประชาสัมพันธ์ และบริการถ่ายภาพในงานพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดใหม่เรไรทอง ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และเวลา 15.30 น. คณะครูและนักเรียนกลุ่ม e-service TPK เข้าร่วมเดินขบวณ และแสดงพิธีเปิดงานลอยกระทง ขององค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ >>>ดูรูปภาพทั้งหมดที่นี่<<<

     

>>>ดูเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

(เริ่ม 10 มกราคม 2561)