ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนถนนหักพิทยาคม
ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 491 คน

ชั้น/ห้อง จำนวนนักเรียนชาย จำนวนนักเรียนหญิง รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด
ม.1 58 44 102
ม.2 46 53 99
ม.3 39 46 85
รวม ม.ต้น 143 143 286
ม.4 37 33 70
ม.5 36 48 84
ม.6 23 28 51
รวม ม.ปลาย 96 109 205
รวมทั้งหมด 239 109 491

ข้อมูลจากระบบ DMC ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

(เริ่ม 10 มกราคม 2561)