ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

📣📣โรงเรียนถนนหักพิทยาคม แจ้งการเก็บเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 >>>ดูรายละเอียดคลิกที่นี่<<<

📣📣โรงเรียนถนนหักพิทยาคม กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 >>>ดูประกาศคลิกที่นี่<<<

📣📣โรงเรียนถนนหักพิทยาคม ขอให้นักเรียนทุกคน กรอกข้อมูลสำรวจการรับวัคซีนของผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 >>>คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูล<<<

📣📣แจ้งกำหนดวันรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนถนนหักพิทยาคม ทุกระดับชั้น ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 ให้นักเรียนรายงานตัวกับครูที่ปรึกษา ก่อนเวลา 12.30 น. ณ โดมเทศบาลเมืองนางรอง

📣📣ประกาศโรงเรียนถนนหักพิทยาคม ลงวันที่ 12 กันยายน 2564>>>คลิก<<<<

ประกาศโรงเรียนถนนหักพิทยาคม ลงวันที่ 3 กันยายน2564 >>>คลิก<<<<

สัปดาห์แห่งการสอบกลางภาค (ลว.16 สิงหาคม 2654)

ประกาศโรงเรียนถนนหักพิทยาคม ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 >>>คลิก<<<<

โรงเรียนถนนหักพิทยาคมแจ้งให้นักเรียนเรียนรู้ที่บ้าน (Learn From Home) อีก 1 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564 <<<<ดูประกาศคลิกที่นี่>>>> (ลว.16 ก.ค. 2564)

โรงเรียนถนนหักพิทยาคมแจ้งงดให้นักเรียนมาโรงเรียน (On-Site) ต่ออีก 1 สัปดาห์

<<<<ดูประกาศคลิกที่นี่>>>>

📣📣วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนถนนหักพิทยาคมจัดการเรียนรู้รูปแบบ On-line และรูปแบบ On-hand📍📍วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,3,5 มารับใบงานที่โรงเรียน📍📍วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,4,6 มารับใบงานที่โรงเรียนตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. <<<<ดูประกาศคลิกที่นี่>>>> (ลว.2 กรกฎาคม 2564)

ด้วยมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครูโรงเรียนถนนหักพิทยาคม แจ้งงดให้นักเรียนมาโรงเรียน (On-Site) ให้จัดการเรียนการสอนทางออนไลน์ (On-Line) ตั้งแต่ 28 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 <<<<ดูประกาศคลิกที่นี่>>>> (ลว.27 มิถุนายน 2564)

ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 โรงเรียนถนนหักพิทยาคมแจ้งให้นักเรียน เรียนรู้อยู่ที่บ้าน(Learn From Home)
💥💥 เนื่องจากมีกำหนดการนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาไปรับวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) <<<<ดูประกาศคลิกที่นี่>>>>

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม พร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป #ปลอดเชื้อ #ปลอดโรค #ปลอดภัย #ด้วยความห่วงใย (ลว.12 มิถุนายน 2564)

(ลว. 9 พฤษภาคม 2564)

โรงเรียนถนนหักพิทยาคมแจ้งกำหนดการรับรายงานตัวนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564
>>>รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<< (ลงประกาศวันที่ 6 พฤษภาคม 2564)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม นักเรียนสามารถยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนต่อออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 (ลงประกาศวันที่ 30 เมษายน 2564)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ม.1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ม.4

ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ม.1 คลิกที่นี่
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ม.4 คลิกที่นี่

สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ออนไลน์ ได้ที่ https://sites.google.com/view/tpk-online

ลงประกาศวันที่ 24 เมษายน 2564

ลงประกาศวันที่ 15 มกราคม 2564

>>>คลิกดูประกาศโรงเรียน (เปิดเรียนปกติ วันที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นไป)<<<

ประกาศการจัดการเรียนการสอนชดเชย (ลงประกาศวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564)

ลงประกาศวันที่ 9 มกราคม 2564

>>>คลิกดูประกาศโรงเรียน (เรียนออนไลน์ 11-15 มกราคม 2564)<<<

ประกาศโรงเรียนถนนหักพิทยาคมวันที่ 4-8 มกราคม 2564 ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (ลงวันที่ 3 มกราคม 2564)

>>>คลิกดูประกาศโรงเรียน<<<

เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 (ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2464)

เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 4-8 มกราคม 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2564)

เรื่อง ปิดเรียนกรณีพิเศษ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 (ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563)

เรื่อง ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ภายในโรงเรียนถนนหักพิทยาคม (ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563)

แจ้งแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื่้อไวรัสโคโนา (โควิด-19 )

ดาวน์โหลด>>แนวปฏิบัติ

ดาวน์โหลด>>แผนผังห้องเรียน

ดาวน์โหลด>>ครูที่ปรึกษา

แจ้งให้นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นตอบแบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันระบาดของโรคโควิด-19

แจ้งให้นักเรียนโรงเรียนถนนหักพิทยาคมทุกคนกรอกแบบสอบถาม เพื่อรวบรวมข้อมูลช่วงปิดปีใหม่ โดยด่วน ตามลิงค์ด้านล่างนี้ (ลงวันที่ 3 มกราคม 2564)

>>>คลิกลิงค์กรอกข้อมูลที่นี่<<<

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

(เริ่ม 10 มกราคม 2561)