ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
3 มิถุนายน 2564 ทางเว็บไซด์ของจังหวัดบุรีรัมย์
 http://www.buriram.go.th
ตลอดเดือนมิถุนายน 2564

เข้าสู่เว็บไซต์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV/DLIT
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)>>>คลิกที่นี่<<<

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม พร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป #ปลอดเชื้อ #ปลอดโรค #ปลอดภัย #ด้วยความห่วงใย (ลว.12 มิถุนายน 2564)


(ลว. 9 พฤษภาคม 2564)

โรงเรียนถนนหักพิทยาคมแจ้งกำหนดการรับรายงานตัวนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564
>>>รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<< (ลงประกาศวันที่ 6 พฤษภาคม 2564)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม นักเรียนสามารถยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนต่อออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 (ลงประกาศวันที่ 30 เมษายน 2564)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ม.1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ม.4

ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ม.1 คลิกที่นี่
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ม.4 คลิกที่นี่

สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ออนไลน์ ได้ที่ https://sites.google.com/view/tpk-online

ประกาศโรงเรียนถนนหักพิทยาคม

ลงประกาศวันที่ 24 เมษายน 2564

ลงประกาศวันที่ 15 มกราคม 2564

>>>คลิกดูประกาศโรงเรียน (เปิดเรียนปกติ วันที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นไป)<<<

ประกาศการจัดการเรียนการสอนชดเชย (ลงประกาศวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564)

ลงประกาศวันที่ 9 มกราคม 2564

>>>คลิกดูประกาศโรงเรียน (เรียนออนไลน์ 11-15 มกราคม 2564)<<<

ประกาศโรงเรียนถนนหักพิทยาคมวันที่ 4-8 มกราคม 2564 ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (ลงวันที่ 3 มกราคม 2564)

>>>คลิกดูประกาศโรงเรียน<<<

เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 (ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2464)

เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 4-8 มกราคม 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2564)

เรื่อง ปิดเรียนกรณีพิเศษ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 (ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563)

เรื่อง ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ภายในโรงเรียนถนนหักพิทยาคม (ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563)

แจ้งแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื่้อไวรัสโคโนา (โควิด-19 )

ดาวน์โหลด>>แนวปฏิบัติ

ดาวน์โหลด>>แผนผังห้องเรียน

ดาวน์โหลด>>ครูที่ปรึกษา

แจ้งให้นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นตอบแบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันระบาดของโรคโควิด-19

แจ้งให้นักเรียนโรงเรียนถนนหักพิทยาคมทุกคนกรอกแบบสอบถาม เพื่อรวบรวมข้อมูลช่วงปิดปีใหม่ โดยด่วน ตามลิงค์ด้านล่างนี้ (ลงวันที่ 3 มกราคม 2564)

>>>คลิกลิงค์กรอกข้อมูลที่นี่<<<

 

 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

(เริ่ม 10 มกราคม 2561)