โรงเรียนถนนหักพิทยาคมได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการ
งานหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
ประจำปี 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 (ศิลปะ-ดนตรี)
>>โหลดดูภาพทั้งหมด<<

 

2. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
ม.1-ม.3 (คอมพิวเตอร์) >>โหลดดูภาพทั้งหมด<<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

(เริ่ม 10 มกราคม 2561)